PRIVATLIV

Beskyttelsen af ​​personoplysninger og den ansvarlige håndtering af oplysninger, som du overdrager os, er vigtige og specielle bekymringer for os. Databehandlingen på dette websted udføres af webstedsoperatøren. Dette behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med de juridiske regler. Disse er især EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den føderale databeskyttelseslov (BDSG). Med denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om, i hvilket omfang og til hvilke formål vi behandler personoplysninger, når vi bruger vores websted.

1. Ansvarlig

Den person, der er ansvarlig for databeskyttelsesloven, er Corbin John, 29640 Schneverdingen.

2. Behandling af dine personlige data

For brugen af ​​dette websted findes behandlingen af ​​personoplysninger her under afsnit 2.1. det beskrevne omfang kræves. Derudover lagres personoplysninger i de oplysninger, der gives under 2.2. ff. sager præsenteret.

2.1. Databehandling for at muliggøre brug af webstedet

Når du besøger vores websted, indsamler vi personlige data for at gøre det muligt for dig at bruge dem (brugsdata). Dette inkluderer din IP-adresse og data i begyndelsen, slutningen og emnet for din brug af hjemmesiden samt, hvis relevant, data til identifikation. Dette inkluderer også de tekniske data, der overføres af din browser, såsom browsertype / browserversion, det tidligere besøgte websted (henvisnings-URL), skærmopløsning, operativsystem, muligvis enhedsoplysninger (f.eks. Enhedstype) osv. Vi behandler disse brugsdata til levering og behovsbaseret design af dette websted i vores legitime interesse (artikel 6 afsnit 1 sætning 1 bogstav f GDPR).

2.2. Cookies

Når du besøger vores websted, kan oplysninger gemmes på din enhed i form af cookies. Cookies er små tekstfiler, der sendes til din browser af en webserver og gemmes på din enhed. Når du besøger vores hjemmeside på et senere tidspunkt, sendes cookies tilbage til vores webserver. Dette giver os f.eks. Mulighed for at genkende dig, når du besøger hjemmesiden igen.

Vi bruger cookies for at sikre funktionaliteten på hjemmesiden. Du kan deaktivere lagring af cookies i din browser, og du kan når som helst slette dem fra din harddisk. I dette tilfælde er muligvis ikke alle funktioner på dette websted tilgængelige for dig.

3. Transmission til tredjemand

En overførsel af dine personlige data til tredjeparter finder sted i det tilfælde, der er nævnt under 2.3 til Google.

Ellers overfører vi kun personoplysninger til tredjeparter, hvis der er lovlig tilladelse til dette, eller hvis du har givet dit forudgående samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du måtte have givet med virkning for fremtiden. Vi videregiver kun dine data til offentlige organer inden for rammerne af juridiske forpligtelser eller på grundlag af en officiel kendelse eller domstolsafgørelse og kun i det omfang dette er tilladt i henhold til databeskyttelsesloven.

4. Transmission til lande uden for EU

Hvis det er nødvendigt til vores formål, kan vi også overføre dine data til modtagere uden for EU. Vi gør det kun inden for rammerne af databeskyttelseskravene til overførsler til tredjelande, hvis det sikres, at modtageren af ​​dataene garanterer et passende niveau af databeskyttelse i henhold til kapitel V i GDPR, og at der ikke er andre interesser, der er værdige til beskyttelse mod dataoverførslen. I tilfælde af Google sikres et passende niveau af databeskyttelse ved certificering under EU-US Privacy Shield.

5. Datasikkerhed

Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, du har givet, mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vores medarbejdere er forpligtet til at behandle personlige oplysninger fortroligt og trænes i overensstemmelse hermed. Både interne og eksterne revisioner sikrer overholdelse af alle vores databeskyttelsesrelaterede processer.

6. Sletning
Vi sletter dine personlige data, så snart de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet og behandlet, og forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringskrav. Der kan opstå lovbestemte opbevaringsperioder på seks eller ti år for meddelelser med forretningsindhold, især under tysk skatte- og handelsret.

7. Dine rettigheder

Databeskyttelsesloven giver dig et antal rettigheder med hensyn til data, der vedrører din person (såkaldte registreredes rettigheder). Generelt er disse

  • retten til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi har gemt om dig,

  • retten til at rette forkerte data

  • retten til at slette data, der muligvis ikke længere gemmes,

  • retten til at begrænse behandlingen i visse tilfælde

  • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis dette er baseret på legitime interesser, og du hævder berettigede modstridende interesser i din situation (art. 21, stk. 1 i GDPR),

  • retten til dataportabilitet, dvs. overførsel af data, som du har leveret i elektronisk form til dig eller til en tredjepart, og

  • retten til at tilbagekalde ethvert samtykke, der måtte være givet med virkning for fremtiden.

Hvorvidt og i hvilket omfang disse rettigheder findes i individuelle tilfælde, og hvilke betingelser der gælder, skyldes lovgivningen, dvs. fra GDPR og BDSG. Du har også ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Men hvis du har spørgsmål eller klager over databeskyttelse, anbefaler vi, at du først kontakter os.

8. Ingen automatiseret individuel beslutningstagning

Vi bruger ikke dine personlige data til automatiserede individuelle beslutninger i henhold til artikel 22, stk. 1, i GDPR.

9. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Nye juridiske krav, forretningsbeslutninger eller teknisk udvikling kan kræve ændringer i vores databeskyttelseserklæring. Databeskyttelseserklæringen tilpasses derefter. Du kan altid finde den nyeste version på vores hjemmeside.

Status: Maj 2018